Demiryolu Kabloları kullanım alanları

Demiryolu kabloları, sistemin enerji, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme alanlarında kullanılır. Demiryolu ulaşımı uzun dönemlerdir kullandığımız bir ulaşım türüdür. İlgi duyulan demiryolu ulaşımı bir zaman sonra yerini motorlu taşıtlara bırakmıştır. Uzun zaman geri planda kalan demiryolları, günümüzde hızlı tren ile başlayıp sonrasında yüksek hızlı trenlerin ortaya çıkışı ve sürekli olarak yenilenip, gelişmesi ile tekrardan demiryolu ulaşımı ilgi görmeye başlamıştır.

Bu ilgiyle beraber kullanımı yaygınlaşan demiryolu ulaşım alanlarında yapılan çalışmalar, teknolojik gelişmeler ilerleme göstermeye başlamıştır. Bu gelişmeler ve kullanımın artmış olması ile seçilen malzemelerin doğru olmasına özellikle dikkat edilmeye başlandığını söylemek mümkün.

Demiryollarında ilerleme kaydettiğimiz söylenebilir, bunun bir sebebi ise kullanılan malzemelerdir, demiryollarına özel olarak üretilen kablolar, teknolojik ürünlerle beraber yapılan sistematik çalışmalar, demiryolunun gelişimine katkı sağlamıştır.

Demiryolu Kabloları Nasıl Seçilmeli?

Teknoloji gelişimiyle beraber demiryolu kablolarında bulunması gereken özellikler artmıştır.  Demiryolu kablo seçimi, gerekli koşullara ve kullanım alanlarına göre değişkenlik gösterebilir. Demiryolu kablo yapıları ve özellikleri ile kullanıldığı alana bağlı olarak seçilmesi gerekmektedir. Daha kaliteli hizmet vermesi için seçilen demiryolu kabloları ulaşım sektöründe kesintiyi önleyebilmektedir.

 Demiryolu Kablolarında Bulunması Gereken Özellikler

Demiryolu sistemlerinin temelinde, sinyalizasyon kabloları, haberleşme kabloları ve enerji kabloları olarak, 3’e ayrılan demiryolu kabloları kullanılmaktadır. Bu demiryolu kabloları devamlı çalışması gereken kablolardır. Temel çalışma fonksiyonları ele alınarak üretilen kablolar, gerekli testlerden geçtikten sonra, kullanım alanlarında yerine getirmesi gereken görevlerinin uygunlukları değerlendirilmektedir.

Demiryolu Kabloları

Sinyalizasyon Kabloları

Yol sinyalizasyon ekipmanları ile 25kV, 50 Hz monofaze demiryolu elektrifikasyon sistemi arasındaki bağlantı için kullanılır.

Haberleşme Kabloları

Demiryolu kontrol ve izleme, uzun mesafe bağlantılarında haberleşme kablosu olarak kullanılır. Ses frekans devrelerinin, haberleşme, koruma telefonları, sevk telefonları ve diğer telefonlar, kontrol sistemleri gibi uygulamalarda bu tip kablolar kullanmalı.

Enerji Kabloları

Demiryolu hatlarında kesintisiz şekilde aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin ihtiyaç duyduğu gerekli enerjinin taşınmasında enerji kabloları kullanılmaktadır.

Demiryolu kabloları, kullanım alanlarına göre belirli kriterlere sahip olmalıdır. Bu kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Çalışma-montaj sıcaklığı açısından uygunluk göstermesi
 • Ultraviyole dayanım
 • Elektromanyetik girişimlere dayanıklılık
 • Bükülme yarıçapı
 • RoHs kriterine uygunluk
 • REACH tüzüğüne uygunluk
 • Yüksek yangına dayanıklılık

Demiryolu kablolarını işlevsellik ve yapı olarak sınıflandırabiliriz. İşlevsellik olarak; sinyalizasyon kabloları, kolay iletkenli, zırhlı ve ekranlı sinyalizasyon kabloları olarak ayrılmaktadır. Bunların yanı sıra halojensiz yangın geciktirici kablolar, data ve iletişim kabloları, kontrol kabloları ve alçak gerilim kabloları kullanılmaktadır. Yapı olarak ise; izole durumu, damar renkleri, kılıf, zırh, çap ve yerleşim durumlarına göre sıralanabilir.

Demiryolu Kabloları Güç Standartları

Demiryolu kabloları güç standartları, Yüksek Gerilim (HV) Kabloları, Orta Gerilim (MV) Kabloları ve Alçak Gerilim (LV) Kabloları olmak üzere 3 başlıkta incelenebilir. Yüksek gerilim kabloları, alternatif akımlar sağlayarak trafo merkezlerini besler. Orta gerilim kabloları ise alüminyum iletkenlerden oluşur ve demiryolu ağlarında bilgi sistemlerine gerekli gücü sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. Alçak gerilim kablolarıysa trafolardan gelen akımı, demiryolu ağlarının bilgi sistemlerine dağıtmak üzere kullanılır.

Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi

Makinistlere, ilerideki demiryolu hattı ile ilgili bilgi vermekle görevli sistemdir. Mekanik veya elektronik cihazlardan oluşan bu sistem, makinistleri yönlendirmektedir. Trenin güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmeti bakımından gerekli sistemi oluşturmak için hassasiyetle seçeceğiniz ürünler kullanılmalıdır.

 Demiryolu Haberleşme Sistemi

Demiryolu tünelleri gibi yapıların inşaat ve işletme aşamasında görevli personellerin gerek yönetim, merkez ofis, gerek çalışanlar arası haberleşme sistemleri oldukça fazla önem arz etmektedir. Kullanım Alanları; metro, demiryolu tünelleri, ulaştırma bakanlığı, karayolları genel müdürlüğü, maden ocakları.

Demiryolu Katener Sistemi

Enerjileri taşımak için kullanılan havai hat sistemidir. Raylı güç kaynağı sistemi olarakta geçer. Trenlerin farklı ulaşım düzenlemeleri ile işletilmesi için gerekli olan trafo merkezleridir. Tren pantograf aracılığı ile katener sisteminden enerji almaktadır. Akım bu sayede raylar ve dönüş kabloları ile çevrimi tamamlar.

Raylı Araçlarda Kablo Girişlerinin Kullanım Alanları

 • Elektrik merkezleri
 • Isıtma teknolojileri
 • Sürücü kabinleri
 • Lokomotif ve vagonların alt tabanları
 • Işık ve sinyal donanımları
 • Yolcu kompartmanı
 • Manevra sistemleri
 • Yolcu bilgilendirme sistemleri
 • Peron girişleri

Demiryolu kabloları TCDD’nin belirlemiş olduğu şartnameler uygun olarak tasarlanmalıdır. Belirlenen tüm özelliklere ve kullanım alanlarına uygun şekilde aradığınız demiryolu kablolarına ulaşmak fva.com adresi ile mümkün. Sinyalizasyon, haberleşme ve enerji kablolarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz ürünün tüm özellikleri ve açıklamaları kataloğumuzdan inceleyebilirsiniz.

Menü