PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP

Scada sistemlerinde Su ve doğalgaz dağıtım şebekelerinde Elektrik üretim ve dağıtımında Akaryakıt dolum tesislerinde Elektrik santrallerinde Üretim bantlarında Geniş çapta üretim yapan fabrikalarda kullanılırlar.

Menü