Yangına Dayanıklı Kablolar

Yangına dayanıklı kablolar çok önemlidir. Günümüzde tüm iş yerlerinde çalışma güvenliği ve iş sağlığı çok önemli hale gelmiştir. Özellikle, yangın ve patlama konusunda tehlike içeren iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin doğru şekilde alınması gerekir. İnsan hayatını tehlikeye atacak durumları ortadan kaldırmak için de iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre hem malzeme hem de genel ortam konusunda bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bu hususlardan en önemlisi de yangın önlemleridir.

Yangın ya da patlama riskine karşı tüm iş yerlerinde yangına dayanıklı kablolar kullanılmalıdır. Yangına dayanıklı kablolar özellikle elektrik ve tüm cihazların beslenme tertibatı içerisinde kullanılır. Bu kablolar sayesinde yangının oluşumu, büyümesi ve yayılması engellenmiş olur.

Binalarda Kabloların Önemi

Kablolar genel olarak kullandığımız her eşyada ve binada bulunan ana malzemelerden birisidir. Elektrik, su, doğalgaz ya da cihazlar için farklı kablolar kullanılır. Bu kabloların en önemli özelliği yangına dayanıklı olmasıdır. Binaların yapım aşamasında eklenen bu kablolar genellikle binaların montaj işleminden sonra görünmez hale gelir. Çünkü yangına dayanıklı kablolar sıva altı ya da üstünde saklanır şekilde kullanılır.

Bir binada ya da iş yerinde yangının olması demek kablolar aracılığıyla tüm binanın yangından etkilenmesi anlamına gelir. Yani kablolar yangının daha fazla yayılmasına neden olan taşıyıcı görevi görür. Kablolar genel olarak hem yanıcı hem de zehirleyici maddeden oluşur. Bu sebeple yangına dayanıksız kablolar hayati bir risk taşımaktadır.

 Binalarda Kullanılan Kablolar Nasıl Olmalıdır?

Tüm yapılarda kullanılan kablolar farklı malzemelerden üretilir. Kabloların doğru ve riskten uzak olması için bazı özellikleri taşıması gerekir. Özellikle binalarda tercih edilen kablolar kesinlikle yangına dayanıklı kablolar olarak üretilmelidir. Bu açıdan binalarda en fazla kullanılan kablolar;

  •  Polietilen yani PE malzemelerden oluşmalı,
  •  Yangına dayanıklı olabilen malzemelerden üretilmeli,
  •  Halojensiz dediğimiz düşük duman yoğunluğuna sahip malzemelerden oluşmalı,
  •  PVC tabanlı üretime sahip olmalıdır.

Bu şekilde seçilen kablolar yangına dayanıklı kablolar olacaktır. Böylece herhangi bir yangın anında yangın kablolar aracılığıyla yayılmaz ve zehirli gaz yaymaz.

 PVC Tabanlı Üretilen Kablolar

PVC tabanlı kablo üretimi, yangına karşı korunağı çok yüksek olmayan kablolardır. PVC malzemesinden üretilen kablolar, binalarda en fazla tercih edilen kablo türlerinden birisidir. Bunun nedeni; uygulanabilirliğin kolay ve ucuz olmasıdır. Çünkü, PVC kablolar yalıtım ve kılıflama aşamasında maliyet açısında uygun fiyatlardadır.

PVC tabanlı kablolar genellikle yandığı anda çok yoğun bir şekilde duman ortaya çıkartır. Ayrıca korozif adı verilen gazlar da bu maddenin yanması ile ortaya çıkar. Bu maddeyi sürekli soluma halinde kişilerde zehirlenme durumları görülür. Yoğun dumana da sebebiyet verdiği için kişilerin yangın anında görüş mesafelerini azaltmaktadır. Bu nedenle, tam anlamıyla can ve mal güvenliği için PVC kablolar yangın anında çok dayanıklı kablo türü olarak sayılmaz.

 Polietilen Tabanlı Kablolar

Polietilen tabanlı kablolar, yangına dayanıklı kablolar arasında yer almaktadır. Her şeyden önce bu malzemeden üretilen kablolar, halojensiz olarak üretildiği için yangın anında zehirli gaz salımı yapmaz. Çünkü bir yangın durumunda yanan kablolar doğrudan solunumu engelleyen korozif gaz ve diğer zehirli gazları meydana getirir. Polietilen tabanlı kablolar ise bu durumun önüne geçerek, yangın anında can güvenliğini daha fazla korumaktadır.

Polietilen tabanlı kablolar binalarda kullanıldığında çok fazla zehirli gaz salımına neden olmasa da yangının büyümesine neden olabilir. Çünkü içerisindeki malzemeler yangın anında kolay tutuşan malzemelerdir. Bu sebeple binalarda çok kullanılmaması önerilir. Binalarda can ve mal güvenliği için yangına dayanıklı özel kabloların kullanılması çok daha önemli bir davranış olacaktır.

Menü